BIM ACADEMY

POZEMNÍ STAVBY
INŽENÝRSKÉ STAVBY

pro BIM manažery a koordinátory

arrow

O BIM ACADEMY

Vzdělávací program BIM Academy je určen pro BIM manažery v oboru pozemních a inženýrských staveb. Skládá se z modulů, jako je BIM Office Management (řízení lidí a procesů), BIM Template Creation (správa šablon), BIM Project Coordination (koordinace projektu) a BIM Automation (automatizace procesů), pokrývající většinu aspektů implementace BIM postupů a jejich využití v projekční a stavební praxi, šablonách a projektových úrovních.

Pro koho je BIM Academy určena

Pokud jste stávajícím manažerem BIM / koordinátorem BIM, nebo se jím chcete stát, je tento vzdělávací program určený právě pro Vás. Naučíte se, jak pracovat moderními a osvědčenými BIM postupy, využívat aktuální BIM standardy. Naučte se od certifikovaných BIM konzultantů společnosti Arkance Systems vše, co potřebujete vědět pro správu BIM projektů založených na produktech Autodesku - od jejich zakládání, přes interní a externí spolupráci v týmu až po řízení lidí a procesů. Využijte praktických znalostí z řady úspěšných BIM implementací. Po absolvování závěrečných testů získáte celosvětově uznávaný certifikát Autodesk Authorized Training Center (ATC) od společnosti Arkance Systems, člena organizace CzBIM. Program rovněž obsahuje profesionální certifikační kurz buildingSMART, úroveň Foundation (s mezinárodní platností).

Školitelé

Akademii vás provedou

Jakub Jansa

Absolvent VUT Brno obor Vodní hospodářství a Vodní stavby. Nyní technický konzultant pro pozemní stavby ve společnosti Arkance Systems s.r.o. s primárním zaměřením na pozemní stavby.Václav Statečný

Po studiu na VUT Brno jsem krátce pracoval jako projektant pozemních staveb, ale po seznámení s Revitem jsem se začal věnovat jeho bližšímu poznávání, pracoval na první české lokalizaci a následně předával své znalosti projektantům. Postupně jsem přidával další aplikace z portfolia Autodesku.Eliška Špačková

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na fakultě stavební ČVUT v Praze
s 5letou praxí projektanta silničních staveb. Nyní technický konzultant pro infrastrukturní stavby se zaměřením na rozvoj a implementaci BIM nástrojů pomocí softwarů Autodesk.

Jakub Líbal

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na fakultě stavební ČVUT v Praze s 5letou praxí projektanta silničních staveb. Nyní technický konzultant pro infrastrukturní stavby se zaměřením na rozvoj a implementaci BIM nástrojů pomocí softwarů Autodesk.Marek Pavlík

Po studiu na VUT Brno 3 roky pracoval jako projektant pro VZT a chlazení v Revitu a AutoCADu. Nabyté zkušenosti nyní úračí na pozici BIM konzultant ve společnosti Arkance Systems s.r.o. s primárním zaměřením na technické zařízení budov, pozemní stavby a mosty.Pozemní stavby

BIM ACADEMY PROGRAM PRO
POZEMNÍ STAVBY

Na konci programu "pozemní stavby" budou účastníci:
Mít přehled o všech současných BIM standardech.
Umět implementovat BIM do své praxe pomocí strukturovaného přístupu.
Mít jistotu při analýze EIR (požadavky na informace o zaměstnavateli/směně) a sestavování BEP (BIM Execution Plan).
Znát postupy pro vytváření a úpravu projektových šablon Revitu, budou umět upravovat její strukturu, data, výkazy, nastavit mechanismy kontroly kvality.
Umět nastavit a spravovat různé oblasti živého projektu v Revitu, včetně správy atributů a vytváření dokumentace.
Přistupovat ke konkrétním výzvám modelování v Revitu, jako jsou budovy s rozdělenými patry, revize a více fází renovace.
Auditovat projekty, aby si zajistili konzistenci modelu a dat pomocí Revitu a CDE.
Mít jistotu v nastavení IFC, aby dosáhli nejlepších výsledků při exportu nebo importu souborů IFC, aby mohli efektivně spolupracovat s externími subdodavateli, kteří používají různé softwary.
Vědět, jak přistupovat ke spolupráci / koordinaci s ostatními konzultanty pomocí modelů IFC a řízení problémů prostřednictvím BCF (BIM collaboration format).

Účastníci, kteří se účastní programu, mají nárok na udělení certifikátu Revit BIM Manager po úspěšném složení závěrečného testu.
Absolventi obdrží s certifikátem i knihu Stavařův průvodce po Revitu (volitelně elektronická nebo tištěná verze).

Minimální požadavky na účastníky školení:
Je očekáváno, že účastník BIM Akademy již má základní znalosti BIM aplikace Autodesk Revit. Pro získání této úrovně znalostí je možné absolvovat certifikovaný kurz Arkance Systems: „ZÁKLADY AUTODESK REVIT ARCHITECTURE“.

BIM Akademie - Pozemní stavby - Brno:

Datum

Den v týdnu

Téma

Lektor

9. 4. 2024
úterý
Práce v editoru rodin
Jakub Jansa
16. 4. 2024
úterý
Práce s modelem v průběhu projektu
Jakub Jansa
23. 4. 2024
úterý
Spolupráce nad Revitem (Týmový projekt + CDE)
Jakub Jansa
30. 4. 2024
úterý
Výkazy výměr a RTS manager, DSS, CCI, IFC (výměna dat)
Marek Pavlík
7. 5. 2024
úterý
Koordinace a kontrola kolizí, Navisworks
Marek Pavlík
14. 5. 2024
úterý
Nezbytné nástroje pro práci s terénem v BIM Modelu
Marek Pavlík
21. 5. 2024
úterý
Dynamo - vizuální programování v Revitu
Václav Statečný
28. 5. 2024
úterý
Příprava na certifikaci v programu buildingSMART, úroveň Foundation – Basic
Jakub Jansa

BIM Akademie - Pozemní stavby - Praha:

Datum

Den v týdnu

Téma

Lektor

11. 4. 2024
čtvrtek
Práce v editoru rodin
Jakub Jansa
18. 4. 2023
čtvrtek
Spolupráce nad Revitem (Týmový projekt + CDE)
Jakub Jansa
25. 4. 2024
čtvrtek
Práce s modelem v průběhu projektu
Jakub Jansa
2. 5. 2024
čtvrtek
Koordinace a kontrola kolizí, Navisworks
Marek Pavlík
9. 5. 2024
čtvrtek
Výkazy výměr a RTS manager, DSS, CCI, IFC (výměna dat)
Marek Pavlík
16. 5. 2024
čtvrtek
Nezbytné nástroje a úráce s terénem pro BIM model
Marek Pavlík
23. 5. 2024
čtvrtek
Dynamo
Václav Statečný
30. 5. 2024
čtvrtek
Příprava na certifikaci v programu buildingSMART, úroveň Foundation – Basic
Václav Statečný
Autodesk Revit
Holixa T4R

Práce v editoru rodin

tvorba a editace knihovních prvků (tvorba okna/dveří včetně překladu a popisky)
editace a přemapování stažených rodin
příprava firemních šablon pro tvorbu rodin (rte)
tvorba výkresového pole včetně promapování parametrů
podepisování rodin

Autodesk Revit
Autodesk BIM Collaborate Pro
Autodesk Revit Server

Spolupráce nad Revitem (Týmový projekt + CDE)

možnosti spolupráce nad modelem Revitu
vysvětlení rozdílů mezi spoluprací nad Revit serverem / ACC
založení projektu v Autodesk Construction Cloud (ACC)
práce s ACC + Build
příprava modelu pro publikaci do ACC
videoukázka Wild

Autodesk Revit
Holixa T4R
Revit Interoperability Tools

Práce s modelem v průběhu projektu

příprava projektového souboru před započetím projektu
údržba a čištění modelu
tvorba dashboardu pro kontrolu modelu
kontrola pomocí Model Checkeru
správa parametrů v průběhu projektu
seznámení s kompletním portfoliem Autodesk AEC Collection

Autodesk Revit
Holixa T4R
Navisworks
Autodesk Collaborate

Koordinace a kontrola kolizí

kontrola kolizí Revit
kontrola kolizí ACC
Navisworks - kontrola kolizí
Další funkce Navisworks:
Timeliner, spolupráce s Microsoft Project
quantification, získávání dodatečných informací
datatools, možnosti přidávání dat do modelu
renderování modelu
animace objektů a skriptování

Autodesk Revit
Holixa T4R

Výkazy výměr a RTS manager, DSS, CCI, IFC (výměna dat)

tvorba různých výstupů z Revitu - výkazy (xlsx), legendy
využití Legend generatoru
standardizace výkresů v rámci firmy
klasifikace projektu pomocí CCI (Class Feeder)
možnosti exportu modelu do IFC (vysvětlení mapování tříd, mapování a způsoby propsání parametrů do IFC)
aplikace DSS na firemní standardy - šablona Arkance

Autodesk Spacemaker
Autodesk Civil 3D
Autodesk Revit
Holixa T4R

Nezbytné nástroje a práce s terénem pro BIM Model

spacemaker
základy tvorby povrchů v Revitu
export geometrie do Civilu 3Dí
možnosti tvorby povrchu v Civilu 3D
přenos povrchu mezi aplikacemi
využití podkladu zaměření
přenos souřadnicového systému do Revitu

Autodesk Revit
Holixa T4R
Twinmotion

Vizualizace

tvorba materiálů v Revitu, materiálový editor a prohlížeč položek Autodesk
kamera, nasvětlení a rendering v Revitu
vizualizace projektů Revitu pomocí doplňku Enscape
vizualizace projektů Revitu pomocí integrovaného doplňku Twinmotion

Autodesk Revit

Certifikační školení buildingSMART

Po absolvování našeho školení získáte možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku a získat certifikaci od BuildingSMART International (bSI). Složení této zkoušky vám po kurzu u nás zprostředkujeme.

Autodesk Civil 3D
Autodesk Construction Cloud

Firemní BIM standardy a CDE

tvorba šablon DWT, práce se styly, referencování šablonZaložení projektu, role, práva, ...

Autodesk Civil 3D
Autodesk Docs
Autodesk ReCap
Autodesk Infraworks

Týmová spolupráce, podklady z mračen bodů

datové zkratky, výměna dat XML
převod do sjednoceného mračna
Import do InfraworksKlasifikace bodů, zjednodušení, vytvoření hran
import do Civil 3D, povrch terénu z mračna bodů.

Autodesk Infraworks
Autodesk Civil 3D

Studie

agregace dat z různých zdrojů
varianty pro studii
výměna dat s Civil 3D.

Autodesk Revit
Holixa T4R
Twinmotion

3D model, BIM standardy, IFC

tělesa z povrchů, koridorů, potrubních sítí, multipohledové bloky
sady vlastností vs. BIM Feeder, klasifikace
export dat do IFC, IFC4x3

Autodesk Civil 3D - SAC

Podsestavy

tvorba vlastních parametrických podsestav (Subassembly Composer)

Autodesk Civil 3D
Project Explorer
Civil Tools
Generátor vytyčovacích bodů koridoru
Autodesk Navisworks

Vytyčování, vykazování, koordinace a kontrola kolizí

COGO a vytyčovací výkres
výkaz výměr, Výkazy v PE, výkazy v Toolspace, Body koridoru
koordinace a kontrola kolizí

Autodesk Revit
Holixa T4R
Twinmotion

Automatizace - Dynamo

UI, knihovna uzlů
Dynamo balíčky (packages)
konkrétní příklady z projekční praxe

Autodesk Revit

Certifikační školení buildingSMART

Po absolvování našeho školení získáte možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku a získat certifikaci od BuildingSMART International (bSI). Složení této zkoušky vám po kurzu u nás zprostředkujeme.

Inženýrské stavby

BIM ACADEMY PROGRAMY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY

Na konci programu "inženýrské stavby" budou účastníci:
Mít přehled o českých silničních a železničních BIM standardech.
Umět implementovat BIM postupy s využitím dostupných nástrojů.
Znát postupy pro vytváření a úpravu šablon Civilu 3D, znát možnosti správy šablony na firemní úrovni.
Přistupovat ke konkrétním výzvám modelování v Civilu, jako jsou zemní práce, uživatelské příčné řezy a osazování bodových prvků.
Sdílet živá data a koordinovat práci s dalšími členy týmu.
Vědět, jaké možnosti nyní poskytuje export do IFC pro infrastrukturu.
Účastníci, kteří se účastní programu, mají nárok na udělení certifikátu Civil 3D BIM Manager po úspěšném složení závěrečného testu.

Minimální požadavky na účastníky školení:
Je očekáváno, že účastník BIm Academy již má základní znalosti programu Autodesk Civil 3D. Pro získání požadované úrovně znalostí je například možné absolvovat certifikovaný online kurz Arkance Systems „ZÁKLADY AUTODESK CIVIL 3D“.

BIM Akademie - Inženýrské stavby - Praha:

Datum

Den v týdnu

Téma

Lektor

16. 4. 2024
úterý
Firemní standardy + CDE
Eliška Špačková
23. 4. 2024
úterý
Týmová spolupráce + Mračna bodů
Jakub Líbal
30. 4. 2024
úterý
Studie, Infraworks
Jakub Líbal
7. 5. 2024
úterý
3D BIM model, Standardy, IFC
Jakub Líbal
14. 5. 2024
úterý
Dynamo
Eliška Špačková
21. 5. 2024
úterý
Vytyčování a vykazování + Kontrola kolizí
Eliška Špačková
28. 5. 2024
úterý
Subassembly Composer
Jakub Líbal
4. 6. 2024
úterý
Příprava na certifikaci v programu buildingSMART, úroveň Foundation – Basic
Václav Statečný

Autodesk Civil 3D
Autodesk Construction Cloud

Firemní BIM standardy a CDE

tvorba šablon DWT, práce se styly, referencování šablon
založení projektu, role, práva, ...

Autodesk Civil 3D
Autodesk Docs
Autodesk ReCap
Autodesk Infraworks

Týmová spolupráce, podklady z mračen bodů

datové zkratky, výměna dat XML
převod do sjednoceného mračna
import do Infraworks
klasifikace bodů, zjednodušení, vytvoření hran
import do Civil 3D, povrch terénu z mračna bodů.

Autodesk Infraworks
Autodesk Civil 3D

Studie

agregace dat z různých zdrojů
varianty pro studii
výměna dat s Civil 3D.

Autodesk Civil 3D
BIM Feeder

3D model, BIM standardy, IFC

tělesa z povrchů, koridorů, potrubních sítí, multipohledové bloky
sady vlastností vs. BIM Feeder, klasifikace
export dat do IFC, IFC4x3

Autodesk Civil 3D - SAC

Podsestavy

tvorba vlastních parametrických podsestav (Subassembly Composer)

Autodesk Civil 3D
Project Explorer
Civil Tools
Generátor vytyčovacích bodů koridoru
Autodesk Navisworks

Vytyčování, vykazování, koordinace a kontrola kolizí

COGO a vytyčovací výkres
výkaz výměr, výkazy v PE, výkazy v Toolspace, Body koridoru
koordinace a kontrola kolizí

Autodesk Civil 3D - Dynamo

Automatizace - Dynamo

UI, knihovna uzlů
Dynamo balíčky (packages)
konkrétní příklady z projekční praxe

Autodesk Civil 3D

Certifikační školení buildingSMART

Po absolvování našeho školení získáte možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku a získat certifikaci od BuildingSMART International (bSI). Složení této zkoušky vám po kurzu u nás zprostředkujeme.

Akademie probíhá zde:

PRAHA

Program BIM Academy probíhá v Praze, na adrese Líbalova 2482/1
v prostorech Arkance Systems s.r.o.


BRNO

Program BIM Academy probíhá v Brně, na adrese Technická 2935/23 - H/A
v prostorech Arkance Systems s.r.o.
Praha mapaBrno mapa

Vyžádejte si bližší informace o BIM Academy:

Děkujeme. Váš email byl odeslán.
Jejda! Něco se pokazilo.
V případě dotazů pište na info.cz@arkance-systems.com nebo volejte +420 910 970 111.

Děkujeme Váš email byl odeslán!
Oops! Něco se pokazilo.
+420 910 970 111
info.cz@arkance-systems.com
PARTNEŘI


Autodesk ACC-Elite Buldingsmart CZBIM BIM asociacia BIMfo